oukey možno je to trápne ale ja keď si obľúbim nejakú moju vec tak jej dám meno. Notebook sa volá “princess Giselle” (často píšem SMS bratovi “Giselle je chorá”) , moj MT sa volá “moja 72ka”, auto môjho priateľa sa volá “ben” (už ho tak aj on volá :DD) a moja pomôcka pri učení sa kresliť postavy je chlapec a dala som mu meno Hugo. Takže keď budem spomínať Huga tak je to tento rozkošný drevený pán 🙂

Okay maybe it’s ridiculous but I though some will love my thing so give her name. Notebook called princess Giselle (often writing SMS to my brother Giselle is sick), my mobile is called “my 72 my friend’s car is called “Ben (it has both crying :DD) and my guide for learning to draw figures of a boy and gave him the name Hugo. So, if I remember Hugo so is this adorable wooden pan:)

 

Hugo bol veľmi potešený mojim výberom trička 🙂 Tričko som objavila v second hande, síce mi je o pár čísiel väčšie, ale ako ja hovorím “keď sa v tom dobre cítiš tak kašli čo si myslia ostatní” 🙂

Hugo was very pleased with my choice of t-shirts :) I discovered the shirt in the second hand, although to me a few more numbers, but as I say if you feel good in it no matter what think other people:)

Keďže je vonku také počasie aké je, a nedajú sa realizovať moje plány výstav na hradoch, alebo návšteva zoo, vrátiť sa do detských čias, ani využiť zľavu na tatralandiu, tak nič iné nezostáva len sa prechádzať po nudných nákupných centrách. Zastavili sme sa v jednom nemenovanom obchode sme chceli zistiť čím je tak extra keď to majú aj v názve. Zistili sme, že jedine gumenými cukríkmi, na ktorých som závislá,  od CANDY KING. Zoberete si kelímok a plníte podľa chutí za celkom slušnú cenu, tak som to vyskúšala a sú fajné, aj keď to haribo nie je. Prechádzali sme každou jednou uličkou, času veľa nič na práci a objavila som toto: “PRINCESS ON BOARD” … to akože ja, alebo môj ntb hmm :)) ale môj plán kúpiť to, nebol odsúhlasený majiteľom auta tak aspoň fotka.

As well as the weather outside is what it is, and can not be realized my plans for exhibitions in castles, or visit the zoo, go back to childhood, or benefit from discounts on Tatralandia, so anything else just will not stay through the boring shopping centers. We stopped in one unspecified shop, we wanted to find out what is so extra when “extra” is in the name of shop. We found that only gummy candy, on which I depend, from CANDY KING is extra. You can take and fill your cup about your taste for a good price, so I try and be tasty, although it is not haribo. We walked down the shop, nothing much time to work and I discovered this: PRINCESS ON BOARD   to myself, or my notebook hmm:)) but my plan to buy it, was approved by the owner of the car so photo.

 
Klepi

You May Also Like

Leave a Reply