90 roky … pri pohľade na túto fotku ma zaujala kabelka pani vo fialovom a samotná fialová bunda alebo sako. Uvedomila som si, že podobnú kabelku predsa mám teraz 🙂 ako vidíte dĺžka sukne sa predĺžila pod kolená a nosili sa výrazné farby. Moja mama je v zelenom kostýme. Uff len tie vlasy brčkavé sa mi veľmi nepáčia ale vtedy to bolo IN ako dnes žehlička na vlasy. Obidve dámy sú krajčírky, vždy podľa posledných trendov, mala som tú česť sa vždy prehrabávať v burdách, z ktorých móda sa u nás objavila minimálne o pól roka, takže je možné, že v tom čase niečo podobné ešte nikto nenosil, alebo len veľmi málo ľudí. Sako by som si kľudne obliekla aj dnes. Keď si spomenie na kolekcie ZARA veľmi sa nelíšia, no iba materiál je určite kvalitnejší. Táto fotka patrí tiež k mojim obľúbeným.
Nineties looking at this picture I interesed in the bag lady in purple and purple jacket or blazer. I realized that I have similar bag now:) As you can see the length of skirts below the knee was extended and brought the bold colors. My mother is in a green costume. uff curly hair I really do not like but then it was like today IN straightener. Both ladies are dressmakers, always according to the latest trends, I had the honor of always reading the Burda fashion magasine of which appeared with us at least half a year, so it is possible that at that time something like this no one wore, or very little people. Blazer I would feel dressed today. When you think of the collection ZARA very different, but only the material is definitely superior. This photo also belongs to my favorites.
Klepi

You May Also Like

Leave a Reply