prekreslené už raz nakreslené alebo skice z netu/ redrawn once or drawn sketches from the net
po čase dodám aj vo farbe 😉 / in color soon 😉
kiež by som vedela takto kresliť z hlavy a nemusela by som používať niekoho skice / I wish I could draw from the following head and I would not like to use someone’s sketches

Klepi

You May Also Like

Leave a Reply