Mademoiselle IVA v spoločnosti Mademoiselle Gabriel áno áno Coco Chanel. Coco Chanel je kapitola sama o sebe a zhrnúť všetko čo ma na tejto osobe fascinuje do blogu je veľmi ťažké. O Coco som videla obidva filmy no musím skonštatovať, že ten anglický bol oveľa oveľa lepšie spracovaný ako ten francúzsky. Možno aj preto, že som si najprv prečítala knihu a potom pozerala v krátkom čase za sebou obidva filmy. Knihy majú to čaro vytvoriť si vlastnú predstavu a filmom potom môžete byť dosť ale dosť znechutená. Mojej predstave o živote Gabriel po prečítaní knihy bola bližšia vízia anglickej verzie filmu.

prívesky vyrobené kolegyňou Vikou na objednávku 😉
necklaces made ​​by my colleague Vika to order 🙂

Mademoiselle IVA society in the mademoiselle yes yes Gabriel Coco Chanel. Coco Chanel is a chapter in itself and summed up everything I am fascinated by this person to a blog is very difficult. About Coco I saw both movies but I have found that the English were much much better than the French. Maybe because I first read the book and then looked behind both films. Books have the magic to create your own vision and the film then you can be pretty but quite disgusted. My idea of ​​life after reading the book Gabriel was a vision closer to the English version of the film.

Coco bola veľmi sklamaná už z postoja otca, ktorý sa na ňu a sestru doslova vykašľal a nechal ich v sirotinci zatiaľ čo si úžíval s inou … ach, nasledovalo zamilovanie do muža, ktorý si opäť, podobne ako jej otec, začal s inou dámou z jeho vrsty a oženil sa s ňou, nakoniec si to rozmyslel (samozrejme keď už bol ženatý) a chcel byť s Coco no cestou za ňou mal autonehodu a zomrel – v skratke, pripomína mi to súčasnosť, ale k veci. Aj tak si myslím, že všetky tieto nepríjemné skúsenosti, ju donútili k tomu, aby zmenila svoj život a niečo sa z nej stalo, vlastne ona chcela robiť len to čo ju baví, čo ju napĺňa a robí šťastnou. Bola veľmi tvrdohlavá, ale to je niekedy dobre, keď človek vie čo chce a ide si za tým stoj čo stoj.

Coco was very disappointed with the attitude of the father has to be at her sister and literally coughed up and leave them in an orphanage while he enjoyed with another Ah, love was followed by a man who, again, like her father, began with another lady of his layers and married her, finally changed his mind (of course when he was married) and wanted to be with Coco but the way it was car accident and died in short, it reminds me of today, but to the point. I still think that all these unpleasant experiences, it forced to change their lives and something out of it happened, she actually wanted to do only what it entertains as it fills and makes happy. She was very stubborn, but sometimes it’s good when a man knows what he wants and goes behind it to the stand.

handbag: Reserved
sunglasses: Orsay

ak si pozriete film Coco Chanel 2008 tak moja obľúbená časť je od 1:05:20 kedy Chanel upravuje mladú mademoiselle na woman coctail party. Nevidí otrasné šaty, ale príležitosť spraviť z nich niečo výnimočné. V tejto časti padne aj niekoľko výrokov, ktoré sa stanú neodmysliteľné pri vyslovení CC.
“Material is not what matters. What matters is the vision.” – Coco Chanel

foto: Klepi

If you watch at the movie Coco Chanel in 2008, my favorite part is from 1:05:20 when Mademoiselle Chanel dressed young woman on the cocktail party. She not sees not very nice clothes/dress, but the opportunity to make them something special. In the fall of several statements, which will become inherent in expressing CC.

Milujem na COCO:

 1. tvorivosť, kreativitu
 2. nebojácnosť robiť veci inak
 3. neriadiť sa pravidlami doby
 4. vytrvalosť
 5. cieľavedomosť
 6. odhodlanosť
 7. jej meno 🙂
 8. jej výroky
 9. celý život a tvorbu jednoducho všetko

I love COCO:

 1. creativity
 2. fearlessness to do things differently
 3. not to follow the rules of the time
 4. perseverance
 5. purposefulness
 6. determination
 7. her name:)
 8. her quotes
 9. whole life and just making everything“A women who doesn’t wear perfume has no future.”
“In order to be irreplaceable one must always be different.”
“A girl should be two things: classy and fabulous.”
“The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.”
“As long as you know men are like children, you know everything!””
“Success is often achieved by those who don’t know that failure is inevitable.”
“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.”
“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.”

a veľa veľa ďalších     no samozrejme najdôležitejší v popise môjho blogu / but of course most important in the description of my blog

MY INSPIRATION  

určite som nenapísala všetko čo som chcela o CC ale naozaj som sa v nej našla
Coco in my blog
1
2
3
4

Klepi

You May Also Like

2 comments

Jé. Pekný článok. A aká náhoda. Včera som na nejakom českom kanáli pozerala Coco Chanel. Viem ten článok si písala oveľa oveľa skôr ale že som naňho práve teraz narazila…A inak máš veľmi,veľmi pekný blog:)

ďakujem ti Tina 🙂 vzdy ma potesí ked si niekto prečíta aj starší článok :)))

Leave a Reply