Navštívila som celé múzeum resp. všetky expozície aj výstavy a v tomto článku si môžete pozrieť malú ochutnávku národopisnej expozície Človek a odev + časť z človek a materiál. Žiaľ nie je v mojich silách to všetko spracovať 🙂 väčšina je fotená už iba mobilom, lebo sa tam menej odrážalo svetlo. Viac foto v albume TU. Celá expozícia je rozdelená podľa regiónov a za sklom t.j. veľmi zle sa fotila, ale snažila som sa robiť čo sa dalo, aby som sa s vami pohla o to podeliť …. snáď vás to aspoň trošku poteší aj keď je všade vidieť mňa v rúšku (bolo to ešte v čase covidu) alebo minimálne odraz svetla na vitríne …. určite je lepšie vidieť 1x naživo ako na týchto fotkách.

//Človek a odev Odev je jedným z najosobitejších fenoménov tradičnej kultúry na území Slovenska. Okrem ochrany ľudského tela pred vonkajšími vplyvmi plnil i významnú znakovú funkciu. Podľa odevu sa dalo určiť bydlisko nositeľa, jeho vek, stav, ale i profesia, náboženstvo, sociálne postavenie vo vidieckej pospolitosti a tiež príležitosť, na ktorú sa obliekal. Expozícia predstavuje základné typy odevu. Na začiatku je prezentovaný základný odev vidieckeho obyvateľstva, na ktorom je viditeľný vplyv prostredia, v ktorom sa nosil. Na figurínach možno vidieť odev tak z horských oblastí, ako aj južných. Už spomínané vplyvy prírodného prostredia sú zdokumentované aj v pracovnom odeve, na ktorý vplýval aj druh práce pri ktorej sa nosil, napríklad drevorubači nosili zápästky, ktoré spevňovali ruku v oblasti zápästia a zároveň slúžili aj na upevnenie širokých koncov rukávov mužskej košele. Súčasťou pracovného odevu remeselníkov sa stala zástera, na ktorú sa okrem hrubšieho plátna používala v niektorých prípadoch aj koža. Sviatočný odev predstavuje najväčšiu časť muzeálnych zbierok a vďaka svojej pestrosti aj najviac priťahuje pozornosť návštevníkov. Práve pri zhotovovaní jeho jednotlivých súčastí kládli nositelia veľký dôraz na výzdobu, farebnosť a výber materiálu. Často ho ovplyvňovala súdobá móda.

Na sviatočnom odeve sa sústredila výzdoba najrôznejšími textilnými technikami. Aplikovanie jednotlivých techník záviselo od použitého materiálu. Hrubšie, domácky vyrobené textílie vytvárali priestor na uplatnenie výzdobných techník, pri ktorých bolo potrebné odrátať jednotlivé nitky podkladovej tkaniny. Keďže s tradičným odevom neoddeliteľne súvisela aj úprava hlavy, tradičné účesy tak slobodných ako aj vydatých žien sú súčasťou expozície venovanej odevu. Expozícia pokračuje rozdielmi v odeve, ktoré spôsobovali vplyvy ako napr. vekový rozdiel jednotlivých obyvateľov regiónu, ich spoločenský status… Záver expozície patrí odevu, ktorý predstavuje určité obdobie v živote človeka, či už je to svadobný odev, tak zo západného, stredného ako aj východného Slovenska, alebo odev ovdovených žien. viac info tu https://www.snm.sk/?etnograficke-muzeum-stale-expozicie&clanok=narodopisna-expozicia

You May Also Like

Leave a Reply