Na kurze “Tkanie na kartičkách” sme sa naučili ako tkať rôzne tkanice. Dnes vám ukážem ako si môžete kartičky na tkanie vyrobiť doma. Na prvý pohľad to je celkom jednoduché. Potrebujete viacero pracovným pomôcok a aj trošku sily. Kartičky vám však zostanú už navždy. Prečítajte si ako ich vyrobiť takmer zadarmo. Inšpirujte sa.

Pomôcky:

  1. kartón – najlepšie zo skicáku – tento som mala z papiera na akvarelky
  2. pravítko
  3. ceruzka
  4. nožnice – pevné, nie také z detskej výtvarnej výchovy – ja som použíia záhrané
  5. orezávač – či už nožík alebo máte iný orezávač aký majú napríklad na výrobu vizitiek
  6. dierovač – buď na koženku ako ja alebo takisto nejaké iný
  7. tenkú fixku alebo pero
  8. trpezlivosť a trošku sily
  9. na rohy buď použijete nožnice alebo existuje orezávač na zaoblenie rohov
  10. odporúčam urobiť si aj papierovú predlohu – pôjde to rýchlejšie

Postup

Ako prvé odporúčam urobiť papierovú predlohu. Rozmery kartičky sú 8×8 cm. V každom rohu od kraja odmeriame 1,5 cm a označíme bodkou. Urobíte si dierku a bodky označte A B C D. Takto vyrobenú papierovú predlohu zakresli na pripravený kartón toľkokrát koľko chceš kartičiek.

Kartičky vystrihni. Môžeš rovno zaobliť aj rohy.

Dierovačom urob dierky.

Fixkou alebo perom ich opísmenkuj. A je to.

KURZ TKANIA NA KARTIČKÁCH

You May Also Like

Leave a Reply