today without text just look

shoe: Baťa nail polish: Douglas Germany T-shirt: Newyorker skirt: by myself necklaces: made ​​by my colleague Vika to order Klepi

when …

prekreslené už raz nakreslené alebo skice z netu/ redrawn once or drawn sketches from the net po čase dodám aj vo farbe 😉 / in color soon 😉 kiež by som vedela takto kresliť z hlavy a nemusela by som používať niekoho skice / I wish I could draw from the following head and I … Continue Reading