Moje zatiaľ najväčšie majstrovské dielo je opasok, ktorý vidíte na fotkách. Výroba vyšívaného opasku ma veľmi bavila, bol to relax po práci, vypnutie a odreagovanie. Sústredila som sa iba na kombináciu farieb, či mám dosť bavlnky a ako si zalepiť prsty aby som ich nemala tak dopichané a mohla vyšívať aj zajtra. Veľmi sa mi páčilo ako sa biele plátno zapĺňa farebnými plochami jemnej bavlnky a vytvárajú rôzne vzory. Vymyslela som si vzor, ktorý bol inšpirovaný výšivkami z horehronských čepcov/kapiek. V čase,keď som vyšívala opasok, som ešte nevedela vyšívať krížikovou technikou iba krivou ihlou. Veľmi som však chcela, aby niektorú časť môjho oblečenia zdobili práve tieto farby a vzory. Horehronský vzor  na opasku, ktorý bol vyšitý technikou, ktorá sa často využívala na Podpoľaní. Opasok najradšej nosím na červeno-oranžových šatách, kde krásne vynikne a neunikne žiadnemu pohľadu. Teraz keď už viem vyšívať aj krížikovou technikou aj hladkovaním, chcem si vyšiť ešte jeden. Všetky ženy, ktoré kedy vyšívali alebo ešte vyšívajú majú môj veľký obdiv. Je to krásna, ale náročná práca, náročná na chrbát, krk, oči, ruky, všetko. Moja starká, keď počula, že sa učím vyšívať a tkať, tak povedala “načo ti to bude Ivanka”. Starká mi rozprávala, že sa vyšívať učila od malička. Musela. Nemala na výber. Vyšívala textílie a odev pre vlastnú potrebu, rodinných príslušníkov a v zime, keď sa nepracovalo na poli a nebolo roboty, tak si zarábali vyšívaním pre ÚĽUV. Takto to fungovalo vo viacerých rodinách a dedinách, len sa opýtajte doma :). Popri tom ako som sa učila vyšívať, som sa začala zaujímať aj o význam výšiviek. To čo robím mi musí dávať význam. Vedela som, že naši predkovia nevyšívali na oblečenie a textílie vzory len tak ako im napadlo. Každý vzor mal svoj význam, každá farba mala svoj význam. O vzoroch a ornamentoch som našla veľmi dobrú knihu od Oľgy Danglovej – Dekor symbol, ktorá je žiaľ už vypredaná. Čítala som veľa komentárov a článkov na internete a dostala som aj vysvetlenie bacúšskej výšivky. Minulý rok na jeseň som bola na skvelej výstave “Srdcom zdobené” v úľuv v BA, ktorá ma naozaj uchvátila. Význam ornamentov má dlhú históriu a tradíciu u Slovanov, nie je nič vymyslené, najdôležitejšie bolo tomu veriť. Také geometrické znaky vnímame automaticky, bez toho aby sme im prisudzovali význam. “Pritom boli súčasťou zmysluplného jazyka, ktoré sa mu pripisovala magická sila a v rôznych historických obdobiach sa utvárali diferencované podmienky pre vždy iné možnosti jeho ornamentálneho vyjarenia.Dekor Symbol, O.Danglová. V článku nižšie sa dočítate o používaní geometrických vzorov na výšivkách a môžete si pozrieť vyšívaný opasok v outfite.  Za fotky ďakujem bratovi, ktorého tvorbu nájdete TU.

šaty, kabát, opasokKlepáčová / vlastná tvorba (kontakt ukážka tvorby)
Mademoiselle Iva lookbook No 708


// Používanie geometrických vzorov v minulosti malo svoj význam
Výtvarný prejav ľudu inšpirovali základné geometrické formy kruhu, štvorca a trojuholníka. V ornamentoch zložených z týchto foriem ide o fantáziu a striedanie jednotlivých motívov, ktoré však nesmelo prekračovať hranice regionálneho vkusu. Motívy bývajú rozložené pravidelne, napríklad v pásoch a líniách. Ornament sa prispôsoboval tvaru predmetu a dôležitý bol aj materiál a použitá výzdobná technika. Základom geometrických motívov je lineárna ornamentika. Na Slovensku je charakteristická najmä na tkaninách, kde sú základom ornamentu čiary. Zoskupovaním čiar vznikajú pásy.

Vzorovanie v raných vývojových fázach dekoratívneho prejavu bolo jednoduchšie. Geometrickými motívmi ľudia najčastejšie stvárňovali predmety a javy, ktoré im boli blízke a ktoré poznali z každodenného života. Ich výber a usporiadanie na výrobku záviseli od účelu jeho použitia. Pri textile vzor závisel od štruktúry materiálu, na ktorý sa vyšívalo. V Európe v období renesancie bola najobľúbenejšia krížiková výšivka.

Pásová výzdoba našla uplatnenie na truhliciach, tzv. súsekoch, ktoré sa v Európe vyskytovali od 13. storočia. Pôvodne sa využívali na úschovu šatsva, od 18.storočia aj na uskladnenie obilia. Najčastejšie sa na nich opakovali motívy kruhu, poloblúka, kríža, hranatej vlnovky. Bohaté zastúpenie v európskej výtvarnej tradícii mali tiež kruhové hviezdicové rozetové motívy. Okrem súsekov sa rozšírili aj na kolícky, postele, stoličky, stoly ale aj na drevený riad či tzv.dary lásky (piesty na pranie, praslice). Darovanie daru lásky bolo prejavom pozornosti a náklonnosti mladého muža. Na odplatu darovalo dievča chlapcovi pierko a vzájomná výmena darov bola výzvou na tanec a často aj sobáš. Preto sa okrem ornamentov vyrezávalo na dary lásky aj meno alebo iniciály darcu a obdarovanej a niekedy aj rok výroby, častý bol tiež motív srdca. Bohato zdobený býval bačovský riad – črpáky, črpačky, formy na syr. V neskoršom vývojovom období sa začal zdobiť rastlinnými a zvieracími motívmi. 

V ľudovej keramike sa vďaka technológii hrnčiarskeho kruhu rozšírilo pravidelné geometrické zdobenie výrobkov. Čiary sa nanášali okolo hrdla a brucha džbánov, krčahov, hrncov i na ďalšie výrobky. Každé výrobné stredisko si určovalo svoj spôsob dekorovania.

zdroj textu: výstava Srdcom zdobené, ÚĽUV BA
Najelementárnejšou, ľahko pochopiteľnou štruktúrou sa vyznačuje lineárna ornamentika. Na Slovensku je charakteristická najmä pre ľudovú tkaninu, kde je okrem kocky základom ďalšieho vzorovania čiara. Hromadením čiar vznikajú pásy, hromadením kociek rady. Zoskupovanie pásov a radov sa tvoria pruhy. Geometrickými motívmi ľudový tvorca najčastejšie znázorňoval predmety a javy, ktoré mu boli blízke a poznal z denného života. Naznačujú to i mená vzorov: dierky, krivinky, zúbky, klátiky, kolesá, hviezdy atď. Výber motívov a ich usporiadanie záviseli od účelu na aký mala byť tkanina použitá. Lineárne vzorovanie, predovšetkým geometrizujúce kompozície poskytovala modrotlač. Iný dekoratívny efekt nadobúda geometrické vzorovanie na predmetoch z dreva, z kovu, z hliny, kože alebo dekorácie na predmetoch ako kraslice, džbány, kožuchy, truhlice a iné tkaniny a textílie .  Veľmi pekne je všetko vysvetlené v knihe od Danglovej Dekor Symbol alebo teraz vydala aj novú knihu o Ornamente, tú som ešte nečítala iba som si v nej listovala.
zdroj: O.Danglová, Dekor Symbol, str. 32-46


// základné informácie o symbolike geometrických prvkov

Kríž – je najstarším a najuniverzálnejším symbolom, spájajúcim kontrast horizontálneho a vertikálneho, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho, mužského a ženského. Indikuje 4 svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského.
Kruh – je najjednoduchším a zároveň najdokonalejším geometrickým obrazcom, vyjadrujúcim pokoj a úplnosť. I preto je znakom nekonečnosti, večnosti, dokonalosti, Boha. I život jednotlivca plynie v kruhu začínajúcom sa narodením a  uzatvárajúcom sa smrťou. 
Štvorec – obsiahnutý v plastickom tvare kocky je vyjadrením dokonalej stability – kocka akokoľvek sa obráti, zaujme stabilnú pozíciu. Vyjadruje pevnosť, stálosť, harmóniu, pokoj. Vyjadruje svet, je symbolom 4 svetových strán, 4 elementov, 4 riek raja a 4 Evanjelistov. 
Trojuholník – vyznačuje stabilitu,pokoj, je výrazom života, pohybu. S ostrými hrotmi smerujúcimi navonok vyjadruje agresivitu. Trojuholník s hrotom nahor vyjadruje ženský, s hrotom nadol mužský charakter. Trojitosť ukazuje ako rovnosť, preto sa stal symbolom trojjediného Boha, od stredoveku je symbolom svätej Trojice. 
Hviezda – má viac významov podľa druhu – hexagram, pentagram, septagram, osemcípa hviezda
zdroj: O.Danglová, Dekor Symbol, str. 15-32 


******
Našu originálnu tvorbu nájdete v záložke >>> ŠITIE
DIY projekty nájdete v záložke >>> DIY
Kontakt na mňa v časti >>> KONTAKT

******

You May Also Like

Leave a Reply