Tento rok začnem bilancovať trošku netradične. Nezačnem ani tým, čo sme stihli ušiť ani cestovateľskými zážitkami. Začnem umením a kultúrou, ktoré sa v roku 2019 stali mojou súčasťou a už som si bez návštevy galérie nevedela predstaviť ani jeden týždeň. Všetko to začalo túžbou fotiť. Už mi nestačilo fotiť iba počas cestovania. Chcela som sa naučiť a trénovať fotenie ľudí. Milujem fotiť ľudí, keď o tom nevedia. Zachytiť ich skutočné emócie, pocity, nie tie nacvičené úsmevy a pózy keď zbadajú objektív fotoaparátu namierený na nich. Využila som príležitosť a kontaktovala som Zuzku, PR manažérku, Stredoslovenskej Galérie. Úlohou bolo fotiť festival Prvý človek bol umelec a podujatia s tým spojené. Dostala som pozitívnu odpoveď a dohodli sme si prvé fotenie. S malou dušičkou som Zuzke poslala fotky s textom, že budem rešpektovať ich rozhodnutie, ak už ďalej nechcú aby som pre nich fotila, pretože som s fotkami nebola vôbec spokojná. Nebola som pripravená na nulové denné svetlo a umelé osvetlenie najrôznejších farieb v každej miestnosti. Zuzka ma ukľudnila, že fotky sú super. Z jednorázového fotenia sa stala krásna ročná dobrovoľnícka spolupráca, v ktorej budem pokračovať dovtedy, kým budem potrebná. Počas toho roku a pár mesiacov som mala možnosť vidieť všetky výstavy v SSG, zúčastniť sa niekoľkým úžasných workshopov a komentovaných prehliadok. Dalo mi to veľa, nie len po stránke novej skúsenosti s fotením v najrôznejších svetelných podmienkach, ale som sa aj veľa naučila a začala som viac rozumieť modernému umeniu a mala som možnosť stretnúť rôznych umelcov, zaujímavých ľudí a dievčatá z galérie sú veľmi milé a rada k nim chodím. Som veľmi rada, že som sa na to dala. V článku si môžete pozrieť zopár fotoukážok z podujatí v SSG, ktoré počas roku vznikli. Viac fotiek  nájdete na FCB stránke SSG. Určite si pozrite článok až do konca, na záver sa dočítate ako sa mi SSG resp.Zuzka odvďačila 🙂 


Komentovaná prehliadka výstavy My, ľudia , ktorú viedli kurátorka výstavy Agnieszka Kilian a teoretička a filozofka umenia Ivana Komanická. Výstava s medzinárodnou účasťou prezentuje aktuálnu tému: čo robí z indivíduí (ja) komunitu (my, ľudia). Tento posun je analyzovaný z politickej, ako aj právnej a socio-kultúrnej perspektívy. 
Vernisáž edukatívnej výstavy Ako na umenie…, na ktorej súčasní vizuálni umelci vystavujú interaktívne diela, s ktorými môžu návštevníci aktívne pracovať. Kurátorka výstavy: Martina Martincová Vystavujúci autori: Juraj Gábor, Eva Hnatová & Milan Hnat, Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková, Patrik Ševčík
Tvorivá dielňa Ako na jarnenie?, ktorú viedol Juraj Gábor. Workshop vychádzal z aktuálne prebiehajúcej edukatívnej výstavy Ako na umenie. Autor na nej participuje svojou miestošpecifickou interaktívnou inštaláciou Jarnenie. Návštevníci dielne prostredníctvom vystrihovania a „vysádzania“ trávy zo zeleného papiera skúmali samotný priestor rastu.
Zážitkový workshop o aplikovaní arteterapie Špinavé ruky sú šťastné ruky, ktorý viedla Linda van Dalen, zakladateľka prvého arteterapeutického centra na Slovensku, košického CHAT – Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou.
Workshop k edukatívnej výstave Ako na umenie… Workshop Cvičenie s monografiami viedol priamo v priestoroch galérie profesionálny fitness tréner Jakub Strigáč. Ako cvičebné pomôcky ale využíval monografie umelcov výtvarného umenia, podľa autorskej koncepcie umelkýň Marianny Mlynárčikovej a Nóry Ružičkovej, ktoré vystavujú na edukatívnej výstave.
Autorský workshop súčasného vizuálneho umelca Patrika Ševčíka, realizovaného v spolupráci so študentmi študijného odboru Grafik digitálnych médií SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici. Kopaním a otláčaním futbalovej lopty o stenu vznikla veľkoformátová grafika s odhaleným textom, ktorý tematicky nadväzuje na 100.výročie vzniku ČSR a súčasne podnecuje k uvažovaniu spolužitia Čechov a Slovákov v minulosti, ako i v súčasnosti. Workshop realizovaný formou akčnej grafiky sa uskutočnil v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou edukatívnou výstavou Ako na umenie…
Vernisáž výstavy Michala Moravčíka. UNITED WE STAND v Stredoslovenskej galérii je prvou časťou výstavy, ktorej druhá časť s názvom DIVIDED WE FALL súčasne prebieha v Novej synagóge Žilina (22. 12. 2018 – 10. 3. 2019). Ide o retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie.
Prednáška o autorskom projekte Miloša Lakyho (1948–1975), Stana Filka (1937–2015), Jána Zavarského (1948) – BIELY PRIESTOR V BIELOM PRIESTORE (1973 – 1979), v ktorom autori rozpracovali ideu transcendentna a formulovali ju ako tzv. čistú emóciu. Kurátorka Stredoslovenskej galérie Mira Keratová predstavila primárne dokumenty tohto kľúčového diela slovenského a stredoeurópskeho umenia druhej polovice 20. storočia.
Vernisáž výstavy Jána Triašku, ktorý na prvom poschodí Bethlenovho domu predstavuje veľkoformátové maľby zo svojej najnovšej tvorby. Samostatný výstavný projekt Sezóna 18/19 predstavuje výber z najaktuálnejšej tvorby vizuálneho umelca Jána Triašku. Vo svojej súčasnej, primárne maliarskej tvorbe, sa sústredí na kritické komentovanie aktuálnej spoločensko-sociálnej situácie. Dominuje jej záujem o ideový a vizuálny kontrast či symbolické stvárňovanie. 
Odhalenie zreštaurovaného obrazu Dominika Skuteckého. Obraz zreštauroval reštaurátor Miroslav Slúka a v stredu ho slávnostne odhalil v Stálej expozícii D. Skuteckého. Dielo odteraz uvidíte v stálej expozícii umelca v pôvodnej farebnosti po vyčistení a odbornom ošetrení.
Vernisáž výstavy Richarda Kittu, ktorá predstavuje diela na rozhraní medzi architektúrou, interaktívnym dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou. Výstava s názvom „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) ponúka kvázi autonómny pohľad autora Richarda Kittu na mediálne umenie súčasnosti. 
Komentovaná prehliadka výstavy Michala Moravčíka UNITED WE STAND. Retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka in memoriam predstavoval prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. 
Vernisáž výstavy VYPOVEDANÍ, ktorá ponúka reprízu tematickej výstavy Východoslovenskej galérie. Výstava predstavuje historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí, a to prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom. 
Noc múzeí a galérií 2019. Odhalenie ďalších zreštaurovaných obrazov Dominika Skuteckého, prehliadka a výklad budovy starej radnice Prétorium a ďalšie skvelé podujatia.
Workshop (2. časť) pre študentov SOŠ Hotelových služieb a obchodu, v rámci dlhodobého projektu Školy za demokraciu, ktorý realizuje Centrum pre komunitné organizovanie a platforma Nie v našom meste, tentoraz v spolupráci so Stredoslovenskou galériou.
Vernisáž výstavy TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA. Výstava mapuje zrod ľavicového umenia na Slovensku, od revolučného úsilia o novú estetiku v grafike, tlači a fotografii, po novú politiku tvorivosti. Kurátorka: Ivana Komanická 
Vernisáž výstavy Svätopluk Mikyta / Kolaps Lapsus I. Výstava predstavuje recykláciu farieb, manipuláciu s umeleckým odpadom a zbieranie civilizačných fragmentov, ktoré sú východiskami pre vznik nových obrazov na papieri. 
Komentovaná prehliadka výstavy Vypovedaní, ktorá prostredníctvom tvorby výtvarných umelcov približuje spôsob života Rómov v sledovanom dobovom kontexte 19. a 20. storočia.
Tvorivé popoludnie plného hier u nás vo Vile Dominika Skuteckého a vystúpenia Filipa Hajduka s jeho klauniádou Na Hran(i)e. Na všetky podujatia festivalu Prvý človek bol umelec 4.
Festival Stredoslovenskej galérie Festival / Prvý človek bol umelec 4 vo vile D. Skuteckého sme otvorili v záhrade vily koncertom dua: UOUO v zložení: Štefan Szabó (gitara), Michaela Turcerová (alt saxofón).
Festival Prvý Človek Bol Umelec 4 vo Vile D. Skuteckého reštaurátor Miroslav Slúka odhalil najnovšie zreštaurované obrazy Skuteckého. Pútavé rozprávanie doplnil zaujímavosťami z reštaurovania celej galerijnej kolekcie.
Vernisáž Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944). 10. 9. bola v rodinnej Vile Dominika Skuteckého slávnostne uvedená prvá samostatná výstava medzivojnového architekta a druhého potomka maliara Dominika Skuteckého – Alexandra Skuteckého,

Vernisáž KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita), výstavy, ktorá predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí pracujú s témou rómskej identity a kriticky ju reflektujú. Výstava je zároveň synergicky viazaná ku vzniku interdisciplinárneho „kabinetu“ so zameraním na rómske umenie a kultúru na pôde KVK PF UMB.

Vernisáž Rastislava Podobu – Nižšie úrovne. Maliar vo svojej najnovšej tvorbe pokračuje v skúmaní priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie. Dostáva nový impulz v zmene východiska, ktorým v poslednej dobe už nie sú bežné fotografie krajiny, ale letecké snímky topografií krajiny.Ako poďakovanie za ročné fotografovanie v galérii som bola nominovaná na ocenenie, ktoré som nakoniec aj získala. Ocenenie dobrovoľníkom Srdce na dlani 2019 v kategórii kultúra a umenie. Juch bola som dojatá, šokovaná, prekvapená a šťastná. Vôbec som to nečakala, veď dobrovoľníctvo je preto dobrovoľné, lebo za to nič neočakávame. Ďakujem.

 


******
Našu originálnu tvorbu nájdete v záložke >>> ŠITIE
DIY projekty nájdete v záložke >>> DIY
Kontakt na mňa v časti >>> KONTAKT

******

You May Also Like

Leave a Reply