outfit 17/4/12


Skirt: House
shirt: H&M
necklace: vintage
earrings: H&M
tights: F&F
shoes: vintage

14 komentárov:

ďakujem za každý jeden názor / Thank you :)