SCREAM/VRESKOT

poznáte to všetko sa kopí kopí o chvíľu vidíte všetko negatívne a rozčúli Vás aj taká maličkosť ako trošku viac milší hlas predavačky pri pokladni, máte chuť kričať kričať a ešte raz kričať. Keďže žijete v betónovej džungli nezostáva nič iné, teda ak sa chcete vyhnúť privolania policajtov susedmi, že Vás niekto vraždí, ísť na kopec ale bohužiaľ nemáte čas ... tak ale musíte to dostať zo seba von ... niektorí to napíšu denníčku niektorí to povedia známym ale ako povedal jedn múdry človek tajomstvo udržíte jedine tak, že ho nikomu nepoviete, alebo niečo v takom zmysle. Keďže ľudí nerada zaťažujem svojimi "problémami" tak chce to len
  1. fotak/v mojom prípade kamarátka Nokia E72
  2. sekvencia 6 fotiek
  3. samospúšť
  4. ukľudniť sa nákupov = nové šortky a opasok
  5. a obľúbené ušká z milovaného Paríža
nech sa páči pár fotiek na ukludnenie, aj toto je spôsob ako dostať zo seba svoje pocity von a byť zase vo forme hmmm? :)))


newyorker outfit
You know it all is wrong of a moment you can see everything negative and upset you and something like a little more pleasing to the voice of shop assistants at the checkout, you feel like screaming and screaming again screaming. Since you live in a concrete jungle, there is no other, so if you want to avoid neighbors calling for police officers that someone was killing you :D, go up the hill but unfortunately do not have time because everyone want something from you ... but you have to get out of myself ... Some wrote to say diary, some tell friends, but as a clever man said to keep secret the only way to tell it to anyone or anything in that sense. Because I hate to burden my friends with my 'problem'. We need:
  1.     camera /  in my case Nokia E72
  2.      sequence of 6 photos
  3.      timer
  4.      calm down with shopping  = new shorts and belt
  5.      and "ears" of the beloved favorite of Paris

Here you are some pictures for reassurance, and this is the way to get out my feelings out and be back in the form hmmm? :)))
Klepi


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

ďakujem za každý jeden názor / Thank you :)