“Choďte za tým, čo milujete! … Nezaťažujte sa tým, čo hľadajú iní. Zaoberajte sa len svojím vnútrom. Nechoďte za svojimi záujmami, ktoré sa menia, ale za tým, čím ste a čo milujete, za tým, čo sa nebude a nemá meniť.” Georgie Anne Geyer

dress/t-shirt: H&M
flower: H&M
blazer: myself
belt: Gate
handbag: Reserved
“Go after what you love! Will not abuse those who are looking for others. Deal with only the inside. Do not follow their interests, which vary, but by what you are and what you love, for what is not and does not change. Georgie Anne Geyer

Klepi

You May Also Like

Leave a Reply