Leto sa nám začalo a s tým ožila aj moja fantázia. Na poslednej dovolenke v Nemecku na výlete na ostrove Lindau pri Bodensee som si kúpila klobúk. Samozrejme, že som to otočila na to, že je strašne teplo a preto potrebujem niečo na hlavu. Jasné, že som si ho kúpila lebo som túžila po klobúku. Tento je prvý a ešte mám v pláne si kúpiť taký ten “dedkovský” klobúčik. Na Slovensku ich nosí veľmi málo ľudí, tak sú momentálne v neskutočných zľavách za 2€ myslím, že si ich nakúpim viac a uspokojím svoje JA, ktoré chce byť za každú cenu odlišné od ostatných.
 
nohavice/pants: Londonstyle (Germany)
tričko/T-shirt: Newyorker (SVK)
klobúk/hat: butik (Lindau)
Summer began with the revived and my imagination. On the last holiday in Germany on a trip to the island of Lindau on Bodensee I bought a hat. Of course, because it was terribly warm and I need something on your head. Sure, I bought it because I was eager for a hat. This is the first and yet I plan to buy so that “grandfather hat. In Slovakia, they carry very few people, they are currently at incredible discounts for € 2 I think I’ll buy more of them and satisfy MYSELF , which wants to be different from the others.
tričko/T-shirt: H&M (Germany)
Rozhodla som sa, že budem pokračovať v mojom štúdiu na ekonomickej fakulte. S týmto rozhodnutím sa spájajú aj obmedzenia. Školné nepustí a preto si musím pár mesiacov odriekať niektoré veci, ktoré až tak k životu nepotrebujem. Uvediem príklad 🙂 táto kabelku, ktorú môžete vidieť. Strašne som po nej túžila, chodila som si ju pozerať do obchodu asi dva týždne a dúfala som, že ešte zlacnie. Raz bol so mnou môj priateľ, ktorý si ju zapamätal a včera mi povedal “niečo som ti doniesol” ja som si myslela, že haribo ako vždy, lebo som na nich asi závislá. Omyl, on mi kúpil kabelku, ktorú som tak veľmi chcela ale naozaj som si ju nemohla dovoliť. Skoro som odpadla slečny. Už len preto, že sa musel premôcť a ísť do dámskeho obchodu a kúpiť kabelku. Neviem si to živo predstaviť, ale som šťastná. V tom momente som nevedela, či sa na neho hnevať, že mi kúpil drahú vec, alebo plakať od šťastia. Som rada, že ho mám 🙂
Kabelka/handbag: Reserved
nohavice/pants: myself – navrhnuté mnou a ušité mojou mamou
tričko/T-Shirt: newyorker
bižu/costume jewelry: by my friends (green)

I decided that I will continue my studies at the Faculty of Economics. With this decision, there are also limitations. School fees and therefore will not let a couple of months I have recites the some things so I do not need to live. Here is an example:) this handbag, which you can see. I desired after it, I shop around it to the store about two weeks and I hoped that even cheaper. Once was with me my boyfriend, who remembered it and yesterday told me I’ve brought something to you I thought HARIBO as always, because I depend on them about. Wrong, he bought me a handbag that I wanted so much but I really can not afford it. I almost fainted, ladies. Just because he had to overcome and go to the store and buy ladies handbag. I can not imagine a life, but I’m happy. At that moment I did not know whether I was angry that he bought an expensive thing to me, or to cry from happiness. I’m glad I got it 🙂

a vnútri sa ukrýva kniha, ktorú mám už strašne dlho kúpenú, ale až teraz som si našla čas na prečítanie

autors: Larry Collins and DominiqueLapierre
name: Horí už paríž? / Paris brűle-t-il?
rok vydania/date: 1969
and inside is hidden the book that I have an long time purchased but until now I found time to read it

s tématickou záložkou do knihy priamo z Paríža
with thematic marker directly from Paris

Klepi

You May Also Like

Leave a Reply